Ковентия  е  мултинационална  компания, която  разработва  и  произвежда  специални химически продукти за  финишна  обработка  на  повърхности с присъствие в над 40 страни  от 4 континента. Всички  създадени  продукти  отговарят  на  съвременните   изисквания  и  отговарят  по  ОЕМ.

Компанията разполага  с  комплектна линия  продукти , покриваща  както   специализирани  сектори  на   индустрията  от  автомобилостроене  до  нефтодобивна промишленост, така  и   производството на  изделия за бита  и  строителството, модни  аксесоари и декоративни  изделия и много  други. На практика   продуктите  на Ковентия  са навлезли навсякъде около нас  в ежедневието ни .

Ковентия  е производител с  високата  отговорност  да   разработва  и  допълва    цяла  гама  екологично съобразени продукти, както  и  продукти  за  преработка  на  отпадните  води, с което  решава  потребностите  на   крайните  клиенти  за съответсвие   и спазване на  изискванията  за безопасна  среда.

Ковентия е сертифицирана в Европа по ISO TS 16949 и  ISO-9001-9002.

Продуктите на Ковентия са получили хомологации в различни части на света в  сектори на индустрията като автомобилна промишленост, самолетостроене, информатика и др.