Galmec Srl

Galmec Srl e компания с дългогодишен опит, специализирана в проектиране, конструиране, монтаж и поддръжка на инсталации, компоненти и съоръжения за галванична обработка на повърхности. Благодарение на своя дългогодишен опит в галваничния сектор, изпитани системи, непрекъснато усъвършенствани технически решения и високотехнологично оборудване, фирмата реализира многобройни международни проекти в широк спектър на приложение, като благородни метали, електродомакински уреди, метални детайли за обзавеждане, батерии и аксесоари за баня, автомобилостроене, самолетостроене, електроника и т.н.

Galmec Srl доставя и монтира съоръжения за галваничната промишленост като:

Токоизправители, теристори, превключватели,

филтърпомпи, дозиращи помпи и специални помпи за галваника,

Ph-метри, температурни сонди, измервателни уреди,

деминерализатори, изпарители и т.н.