Фирма „Гарда Ком” ООД е създадена през 1991 година и от тогава се занимава с представителство на италиански компании на българския пазар. За този период имаме множество реализирани проекти в различни сфери на индустрията. Стремежът на компанията ни е да сме винаги стабилни партниори и да сме в крак с динамиката на пазара и променящите се нужди на нашите клиенти.

Поддържането на отворен и пряк контакт между италианските и българските ни партньори се доказа като най-успешен подход за внедряване на иновационни технологии и съоръжения. През последните 20 години имахме възможност да наблюдаваме развитието на редица сектороопределящи предприятия и се радваме, че имахме  възможност да сме техен надежден партньор в справянето с новите им предизвикателства. Именно нашият опит, комбиниран с готовността ни за открит диалог, ни позволява да посрещаме нуждите на нашите клиенти с необходимата  гъвкавост.