La Fonte

La Fonte е създадена през 1975-та година, благодарение на проницателността и уменията на двамата основатели, срещайки засиленото пазарно пазарно търсене на филтриращи системи.

Днес компанията известна по целия свят със системите си за боравене с течности, филтрация, пречистване, дори при работа с корозивни течности, каквито са при галваничните процеси и производството на печатни платки, също така и при системите за възстановяване на ценни метали за бижутерския сектор, включващи и процесите за рафиниране на злато.

Проектирането на продуктите е поето изцяло от екипа на фабриката, както и сглобяването на компонентите, повечето от които се произвеждат в същата тази фабрика. Това спомага за най-висок контрол и стандарт на качеството върху всеки детайл от производството.